Pravidla diskuze

Provozovatel nenese odpovědnost za obsah příspěvků uživatelů diskuzního fóra, ale vyhrazuje si právo reagovat na příspěvky a jednání porušující níže vypsaná PRAVIDLA DISKUZE.

Za příspěvky porušující pravidla zdejší diskuze budou považovány příspěvky:

 1. které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR a EU, či propagují nezákonné činnosti.
 2. podněcující k násilí a k nenávisti ke konkrétním lidem, skupinám obyvatelstva, zejména pak k etnickým či náboženským skupinám, jakož i příspěvky obsahující obscenity a vulgarismy.
 3. obsahující reklamu či jinou formu propagace komerčních aktivit (např. SPAM).s osobní a firemní inzercí  (nákup, prodej, poptávka, nabídka).
 4. urážející nebo napadající ostatní účastníky diskuse.vědomě obsahující zavádějící nebo nepravdivé informace.
 5. obsahující text porušující autorská práva, např. text zkopírovaný z jiných stránek (vždy uveďte raději odkaz na původní zdroj textu).
 6. snažící se manipulovat ostatními diskutujícími, např. vystupováním pod více uživatelskými jmény, diskutováním sám se sebou, poštváváním členů proti sobě navzájem a pod.
 7. obsahující fotografie v rozporu s autorskými právy.
 8. jejichž cílem je propagace osoby uživatele, např. prosba o hlasování v soutěži a pod.
 9. obsahující osobní údaje jiných uživatelů bez jejich souhlasu.
 10. v jiném jazyce než v češtině nebo slovenštině.

Další obecná pravidla a doporučení:

 1. Případné spory a názorové rozepře řešte vždy s klidem - každý má právo na svůj názor, nevyvolávejte tzv. flamewar.
 2. Držte se tématu, vyberte si správnou diskusi pro zadání svého příspěvku. Nesprávně umístěné příspěvky budou přesunuty do tematicky relevantních vláken.
 3. Před založením tématu prosím použijte vyhledávání v diskuzi. Vyhnete se tím zakládání duplicitních témat.
 4. Nepište název nebo text příspěvku velkými písmeny.
 5. Nepište příspěvky bez informační hodnoty (např. příspěvky obsahující pouze smajlíky).
 6. Pro ryze osobní komunikaci využívejte soukromé zprávy.
 7. Diskusní příspěvky pište pokud možno spisovně, nejlépe s diakritikou. Používejte velká písmena na začátku vět, správně oddělujte věty a delší text logicky čleňte do odstavců. Diskuse je díky dodržení těchto pravidel přehlednější a lépe čitelná.
 8. Je zakázáno zasílat jakékoliv nevyžádané nabídky nebo jinou formu reklamy přes soukromé zprávy.
 9. Nevyvolávejte a nepodporujte debaty, jejichž předmětem je jakákoliv jiná internetová komunita na webech se stejným zaměřením jako Parfumánie a dění v ní. Takové příspěvky mají moderátoři a admin právo vyhodnotit jako SPAM či flamewar.
 10. Pravidla diskuze slouží k udržování kvality obsahu a mezilidských vztahů mezi uživateli. Respektujte prosím moderátory a administrátory, kteří dohlížejí na dodržování těchto pravidel.  

Disciplinární opatření a následky porušování pravidel diskuze:

 1. Admin a moderátoři mají v souladu s pravidly diskuze právo mazat nevhodné příspěvky a přesouvat, slučovat či zamykat vlákna.
 2. Na porušování pravidel internetového fóra může být uživatel upozorněn varováním v diskusi nebo prostřednictvím soukromých zpráv.
 3. Příspěvky  porušující pravidla diskuze mohou být smazány bez varování.
 4. Pokud uživatel opětovně nebo hrubě poruší pravidla, může být kromě smazání konkrétních příspěvků potrestán také zablokováním (BANem), který mu znemožní se na aktivitách komunity dále podílet.
 5. Disciplinární opatření nejsou předmětem diskuse.

Mazání a editace příspěvků, smazání registrace.

 1. Uživatel má právo kdykoliv editovat svůj příspěvek. Čiňte tak ale prosím v nutných případech (oprava gramatiky, dodatek k příspěvku, na který ještě nebylo reagováno a apod.). Příspěvky editované s cílem narušit kontinuitu diskuze nebo zdiskredtovat reakce ostatních uživatelů budou vnímané jako porušení pravidel diskuze.
 2. Na úplné smazání svých příspěvků uživatel nemá nárok, neboť by to narušilo kontunuitu diskuzí.
 3. Uživatel má právo kdykoliv požádat o smazání své registrace. K úplnému smazání jeho příspěvku ani v takovém případě z výše zmíněných důvodů nedojde.